Fler medlemmar ger bättre villkor


Sekos Organisation

Skyddsombud

För att kunna agera som skyddsom-bud måste du ha blivit vald av din fackliga organisation.

Som skyddsombud i Seko är du väldigt värdefull, för dina arbetskamrater, för Seko som fackförening men även för din arbetsgivare. Uppdraget som skyddsombud är väldigt varierande och roligt, men det kan även vara tufft vissa gånger.

Skyddsombud

För att kunna agera som skyddsom-bud måste du ha blivit vald av din fackliga organisation.

Som skyddsombud i Seko är du väldigt värdefull, för dina arbetskamrater, för Seko som fackförening men även för din arbetsgivare. Uppdraget som skyddsombud är väldigt varierande och roligt, men det kan även vara tufft vissa gånger.