Studier


Studieverksamheten är avgörande för att föreningen ska kunna
säkerställa sina medlemmars intressenMedlem

Alla medlemmar i Seko Klubb Civil Västerbotten har rätt (via Studieledighetslagen) att gå fackliga kurser.

Gå e-kurs om Studieledighetslagen här.

ANMÄL INTRESSE


Förtroendevald

De förtroendevalda på Civil Klubb Västerbotten är kärnan i klubbens verksamhet och omfattas av förtroendemannalagen.

Alla förtroendevalda förväntas gå de kurser som behövs för deras uppdrag. Dessa kurser framgår av sekos Uppdragsguide. Avslutad kurs är stipendiegrundande.

Gå en e-kurs om Förtroendemannalagen här

ANMÄL INTRESSE


Kursutbud

De fackliga studierna, läs mer här.
Utöver detta så samarbetar klubben med LO och ABF vid ett flertal kurser.


Bäst informerad om vilka kurser som är aktuella för just dig är vår studieansvarige. I våra nyhetsbrev till förtroendevalda och medlemmar presenteras återkommande olika aktuella studietillfällen. 


Vi rekommenderar också LOs onlineutbildningar som är öppna för alla.


Jag vill lära mig mer!


VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

Ansök i god tid

Vår ambition är att minst två månader i förväg skall kursansökningar skickas in samt ledighetsansökningar vara avklarat. Detta för att säkerställa att alla som vill också kan gå en facklig kurs. Så fort du skickat in en kursansökan skall du också medddela din arbetsgivare och kollegor din frånvaro. Desto större framförhållning vi har, desto fler kan gå en facklig kurs.

Du som blivit uttagen att delta i en utbildning förväntas planera dina övriga förehavanden så att du kan närvara på hela utbildningen. Du behöver ordna så att du kan vara ostörd hela kurstiden. Förbered dina kamrater så att de kan klarar sig utan din medverkan t.ex. genom att kalla in ersättare. Vet du att du inte kan delta helt och fullt ut i utbildningen så är det ofta bättre att helt avstå.

Ersättning

De kurser som har direkt med ditt fackliga uppdrag att göra på din arbetsplats får du lön för att gå enligt förtroendemannalagen.
Det finns också kurser där du ansöker om ledigt från ditt arbete.
Då står facket för din förlorade arbetsförtjänst, resor och andra skäliga kostnader. Hur du får ersättning för ditt deltagande framgår av kursunderlaget.

Skritftlig ansökan

Detta säkerställer att klubben vet att du skall gå kurs och att du som medlem eller förtroendevald har en dialog över din individuella utveckling och intresse i de fackliga frågorna.
Den hittar du här

Avanmäl i tid

Har du fått förhinder? Avanmälan skall vara inne minst 14 dagar i förväg. Helst fyra veckor. Självklart kan man ändå bli sjuk. Men avanmälan skall ske i så god tid som möjligt. Detta säkerställer att kursledare kan planera sin verksamhet korrekt och att någon annan kan ta din plats.

Vid sjukdom så glöm inte meddela din arbetsgivare. Det är dom som betalar din sjuklön.

Avanmälan sker bäst genom direktkontakt med kursledare (efter du fått kallelsen till kursen) eller till vår studieansvarige.

Stipendieansökan

Alla medlemmar som avslutat kurserna "Medlem i Facket" och "Om Facket" har rätt att söka 300 kr i stipendie från styrelsen. Alla förtroendevalda som går en kurs som har med deras uppdrag att göra har samma rättighet.
I sekos uppdragsguide framgår det vilka kurser som är relevanta. Ansökan behandlas av styrelsemötet en gång i månaden.


Specialkost m.m.

Du som är i behov av särskild kost har alltid rätt att få detta. Detta anger du i din kursansökan. Tyvärr tillhandahåller dock inte fackliga kurser barnvakter om inte detta framgår av ansökan.

Kursdatum

Alla medlemmar får löpande information om aktuella studier genom vårt Nyhetsbrev.
Är du förtroendevald får du information om utbildningar för förtroendevalda i Fackliga Nyheter som också riktar sig till klubbens förtroendevalda. Där hittar ni aktuella kursdatum