Vad gick medlemsavgiften till 2018?

Nu har vi uppdaterat det digitala diagrammet (“Kakan”) så det är tydligt att se föregående års utgifter. Alltså vad vi gör med medlemsavgifterna. Hälften av föreningens utgifter 2018 gick till medlemsvård i olika former. Alltså tillbaka till medlemmarna.

Ni kan själva klicka runt och kolla på vad medlemsavgiften gick till under ekonomi.

“Kakan” uppdateras efter varje årsbokslut.