Löneförhandlingar 2018

 

Löneförhandlingar 2018

Nu börjar löneförhandlingarna ta fart på Umeå universitet. Vi hoppas vara färdiga med förhandlingarna i början av december. Den nya lönen betalas ut i januari.

I årets centrala avtal är procentsatsen 2,0 för hela kollektivet. Det innebär att seko civil på Umeå universitet förhandlar för att alla medlemmar tillsammans får minst 2% i löneökning. På Umeå universitet har vi individuell lönesättning och vi utgår från lönekriterierna som är satta för hela myndigheten.