LATHUND FÖR ATT SÖKA LEDIGT FÖR FÖRTROENDEMANNATID

LATHUND FÖR ATT SÖKA LEDIGT FÖR FÖRTROENDEMANNATID

Så här söker du ledigt när du har fått en kallelse till Representantskapets Årsmöte eller  Budgetmöte:

  1. Meddela klubben om du kommer eller inte. Normalt när en kallelse skickas ut är det obligatorisk närvaro, om man inte har giltig anledning till att inte närvara.
  2. Meddela din närmaste chef och ge hen en kopia av kallelsen. Detta ska göras minst två veckor innan mötet. Detta för att DU ska få ledigt enligt Förtroendemannalagen. Och för att din chef ska ha möjlighet att planera bemanningen vid din frånvaro.

Om du arbetar på Umeå universitet ska du ansöka om ledigt i PASS (detta ska också göras minst två veckor innan mötet).

  1. Logga in i PASS och välj Ledigheter övriga.
  2. Under Orsak till ledighet väljer du Fackl förtr med lön, 10 dagar.
  3. Välj datum för när mötet är.
  4. Skriv in hur stort omfång i rutan under Om mötet är planerat till att vara fyra timmar långt så ska det stå 50 (%) i rutan. Lägg till och skicka.
  5. I din flextidsmall räknas denna tid enligt Förtroendemannalagen som arbetstid.